Main Navigation Section Navigation Main Content

Destek

Reklam ve Pazarlama

1960 yılından bugüne kadar kazanılan bilgi ve tecrübenin yerel deneyimlerle harmanlanması ile oluşan pazarlama aktiviteleri; Ulusal, Dijital ve Lokal olmak üzere 3'e ayrılmıştır.

Her dükkan kendi servis bölgesi içerisindeki potansiyel müşteri portföyüne yeni ürünlerini tanıtmak ve promosyonları duyurmak için belirli aktivitelerde bulunur.

Lokal pazarlama olarak adlandırılan bu yöntemde broşür dağıtımı, yüz yüze sıcak pazarlama, tele marketing (önceden satış) ve call back (müşteri memnuniyet ölçümü) gibi pazarlama yöntemleri kullanılır.

Ulusal pazarlamada ise; dükkan reklam fonu ve sponsor gelirleri ile oluşturulan bütçeden kitlesel pazarlama yapılır. Bu faaliyetlerde radyo, televizyon, billboard, gazeteler, internet gibi her türlü iletişim aracı kullanılmaktadır.

Halkla İlişkiler

Domino's Pizza'nın bir partneri olarak profesyonel bir firmadan Halkla İlişkiler desteği alınır. Şirket Domino's Pizza'nın görsel ve yazılı basın ile olan ilişkilerini düzenler, röportajlar organize eder, sosyal sorumluluk projeleri üretir, hazırladıkları ulusal ve yerel basın bültenleri ile hem yeni açılan dükkanlara hem de var olan dükkanlarımıza destek olur.

Eğitim ve Denetim

Lezzeti mükemmel pizzamızı 30 dakikada teslim etmek için odaklanmış ekiplerimiz; müşteri tercihlerinin yönlendirilmesinden rekabet psikolojisine, sıcak satıştan hijyen ve kaliteye kadar, uzmanlık seviyesine ulaşana dek sürekli eğitime tabi tutulurlar.

Dükkan açılmadan önce eğitim ve geliştirme departmanı, standart olan bir eğitim programına katılmanızı sağlar.

Standart program teorik ve pratik olmak üzere 12 hafta boyunca, eğitim ofisimizde uygulanmaktadır. Ardından dükkan açılana kadar geçen süre boyunca, belirlenen bir Domino's Pizza dükkanında; pizza yapımı, ürün kalitesi, hijyen, müşteri odaklı satış, sipariş alımı, pazarlama, finans gibi konularda çok ayrıntılı bir eğitim programı uygulanır.

Dükkan açıldıktan sonra da eğitim departmanı servis, bilgi ve ürün kalitesinin standartlarını koruması için 3 hafta boyunca kontrollerine devam eder. Kontrol ve rutin eğitimler dükkanın çalışma sürecinde de sürmektedir.

Yapılan rutin denetimler sonucunda alınan puanlara göre dükkanlara yıldız verilir. Dükkanlar tüm dünyadaki dükkanlar ile bir yarış halindedir.

Denetimler; sadece puan vermek için değil, arkasından hazırlanan hareket planları sayesinde gelişim sağlamak için yapılmaktadır.

Dükkan Geliştirme Servisi

Franchisee dükkanlarımıza operasyonel anlamda destek olmak amacı ile Franchise bölge müdürleri gerekli analizleri objektif olarak yapar ve hareket planları oluşturur. Hareket planları analiz sonuçlarına göre; ciroyu arttırma yöntemleri, personel eğitimi, servis kalitesinin yükseltilmesi gibi konuları içerebilir.

Hammadde ve Lojistik Desteği

Domino's Pizza dükkanlarında pizza pişirme dışında detaylı bir üretim yapılmaz. Ürünler (hamur, salata ve yan ürünler) hazır olarak Gebze, İzmir Torbalı, Ankara ve Gaziantep'te bulunan fabrikalarımızdan sevk edilir.

5

VAZGEÇ