1. Ana Sayfa
  2. Üyelik

Üyelik

Domino's Üyelik ve Satış Sözleşmesi

Taraflar ve Sözleşme’nin Onaylanması

İşbu Domino's Üyelik ve Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.dominos.com.tr internet sitesinin sahibi, merkezi Maslak Mah. Büyükdere Caddesi No: 245-245 C USO Center Kat: 6, Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili’ne 741878 sicil numarası ile kayıtlı, 0385055520800012 MERSİS numaralı ve Maslak Vergi Dairesi’ne 3850367374 vergi numarasıyla kayıtlı Pizza Restaurantları Anonim Şirketi (“Domino's”) ile www.dominos.com.tr internet sitesine (“İnternet Sitesi”) üye olan internet kullanıcısı ("Üye") arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme, Üye’nin, üyelik formunu doldurup onayladığı ve “Üyelik ve Satış Sözleşmesi Şartlarını Kabul Ediyorum” seçeneğine tıklayarak Sözleşme şartlarını onayladığı anda yürürlüğe girecektir ve İnternet Sitesi üzerinden yapacağı her bir satışa uygulanacaktır.

Üye, işbu Sözleşme’ye Domino's İnternet Sitesi’ndeki “hesabım” sekmesinden dilediği zaman erişebilecektir ve bir sureti e-posta yolu ile Üye’ye iletilecektir. Sözleşme Domino's tarafından da ayrıca sınırsız süre ile saklanacaktır.

Bundan sonra Domino's ve Üye tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin İnternet Sitesi’nden ve sadakat programından (“Sadakat Programı”) yararlanma, kullanma ve satış şartlarının belirlenmesidir. “www.dominos.com.tr” kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar vasıtasıyla sipariş verme imkanı ve buna ilişkin hizmetleri sunar.

Sipariş ve Ödeme

Domino's, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, Sözleşme’nin şartlarının Üye tarafından açıkça görülmesini sağlar.

Domino's, Üye’nin siparişini aldığını gecikmeksizin, Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanmak için doldurduğu üyelik formunda belirttiği e-mail adresine (“Üyenin E-mail Adresi”) gönderilen bir e-mail ile teyit eder.

Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, Üyenin E-mail Adresi’ne Domino's tarafından bu konuda bir e-mail gönderilmesi ile gerçekleşmiş sayılır. Söz konusu sipariş teyit mesajının Üye’nin e-mail hesabındaki “istenmeyen e-mail (spam)” kutusuna düşmüş olmasından ve bu sebeple Üye’nin sipariş teyidini almamasından doğabilecek sorunlardan Domino's sorumlu değildir.

Domino's, sipariş verilmeden önce Üye’ye, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunar. Üye, siparişini tamamlamadan önce siparişinde herhangi bir değişiklik yapmak isterse “alışverişe devam et” tuşuna tıklayarak ilgili değişiklileri yapabilir, ya da siparişini iptal etmek isterse, “siparişi iptal et” tuşuna tıklayarak ilgili siparişi iptal edebilir. Üye ayrıca, her bir sipariş öncesinde “üyelik bilgilerimi güncelle” tuşuna tıklayarak, üyelik bilgilerinde (adres, telefon, vs.) değişiklik yapma imkânına sahiptir.

Üyeler, Domino's İnternet Sitesi’nden verdiği siparişin ücretini, İnternet Sitesi’nde sunulan seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine ve işbu Sözleşme şartlarına uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

Üye, İnternet Sitesi’nde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

İnternet sitesinde Üye’ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üye’lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin Domino's’la hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Domino's'un, Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve sair diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Üye’nin Domino's İnternet Sitesi’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye’ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşmamalıdır ve güvenli şekilde saklamakla sorumludur. Şifrenin Üye’nin kusuruyla kaybından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, bu sebeple Domino's’tan herhangi bir talepte bulunamaz ve Domino's’un bu gibi durumlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu ve/veya Üye’nin zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Domino's, kusurlu olduğu durumlar hariç olmak üzere, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

Üye, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üye’ye aittir.

İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Domino's’u bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

İnternet Sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Domino's’un mülkiyetinde olup, bunlar Üye tarafından Domino's’un yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

Domino's tarafından İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

Domino's, Üye’lerin kişisel bilgilerini, her bir Üye’nin önceden onayını almak kaydıyla,

(i) kullanıcılarına/müşterilerini daha iyi hizmet sunmak amacıyla,

(ii) hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmek amacıyla,

(iii) İnternet Sitesi’nin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla ve

(iv) hizmetlerini ve İnternet Sitesi’nin kullanımını kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirmek amacıyla yapılacak çalışmalarda kullanabilir. Domino's, Üye’nin İnternet Sitesi üzerinde yaptığı işlemlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

Domino's İnternet Sitesi’ne üye olurken “Domino’s kampanyalarından nasıl haberdar olmak istersiniz” sorusuna ‘E-posta, SMS veya Hepsi’ seçeneklerini seçmiş olan Üye’ler söz konusu üyelik formunda vermiş oldukları bilgilerin, aksi belirtilmedikçe Domino's, bağlı kuruluşları ve işbirliği içinde olduğu kurumlar tarafından, her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik hatırlatmaları ile iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanılmasına, saklanmasına ve paylaşılmasına muvafakat ederler.

İşbu Sözleşme’yi onaylayan üyeler, Domino's’un Ye-Kazan Programı’na da üye olmakta olup, söz konusu programın kural ve koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgiyi Ek-1’de bulabilirsiniz.

Ürün Teslimatı

Domino's tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde Üye, İnternet Sitesi sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise, siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Üye’nin kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu durumlarda, Üye söz konusu siparişe ilişkin olarak ya da başkaca bir sebeple Domino's’tan herhangi bir talepte bulunamaz. Bu sebeple teslim edilemeyen siparişlere ilişkin olarak Domino's’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Gizlilik

İşbu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra Taraflar yazılı, sözlü veya sair surette kendilerine iletilen her türlü bilgi ve belgeleri, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, Üye’lerin kişisel bilgilerini (“Gizli Bilgiler”), karşı tarafın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere açıklayamaz, başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz ve kullandıramaz. Taraflar, yukarıda sayılan Gizli Bilgiler’in gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suiistimalden korumak için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

Sözleşmenin Feshi

Domino's haklı bir nedenin varlığı halinde işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Üye ise dilediği zaman [email protected] adresine yazılı olarak bildirmek kaydıyla işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Yazılı bildirimin Domino's’a ulaştığı tarihte Sözleşme sona erer ve Domino's Üye’nin kaydını kayıtlarından siler.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Üye’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkili olacaktır.

Ek-1: Domino's Ye-Kazan Programı Kural ve Koşulları

“Ye-Kazan Programı” Domino’s Pizza’nın yeni sadakat programıdır. Bu programda aşağıda açıklanan kural ve koşullar kapsamında çevrimiçi kanallarımızdan üye olan müşterilerimizin Domino’s Pizza’nın çevrimiçi kanallarımızdan sipariş verdikçe daha fazla kazanması amaçlanmaktadır. Kazanılan hediye/indirim değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez. Domino's’un hediye/indirim kural ve koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.

I. Hediye Cazip Pizza:

1.Kazan Programı’nda üyelerimiz siparişlerinin sıklığına göre orta boy cazip pizza (36,99 TL değerinde Sosyal, 36,99 TL değerinde Vegi, 36,99 TL değerinde Fit&Fresh, 36,99 TL değerinde Favori Üçlü, 36,99 TL değerinde Sucuksever, 36,99 TL değerinde Classic veya 36,99 TL değerinde Bol 5’li Pizza’dan biri) (“Cazip Pizza”) ve/veya sonraki siparişlerinde kullanmak üzere çeşitli indirimler kazanacaktır. ( https://www.dominos.com.tr/pizzalar )

2. Ye-Kazan Programı’na katılmak için herhangi bir form doldurmanıza gerek olmayıp, çevrimiçi kanallarımızdan* herhangi birine kayıtlı olan ve üyelik ve satış sözleşmesini onaylamış üyelerimiz, Ye-Kazan Programı’na da üye olmuş sayılmaktadır. Üye olmadan sipariş veren müşterilerimiz Ye-Kazan Programı’ndan yararlanamayacaktır. Bu müşterilerimizin Ye-Kazan Programı’na katılabilmek için çevrimiçi kanallarımızdan herhangi birine kayıt olup üyelik ve satış sözleşmelerini onaylamaları gerekmektedir.

*Çevrimiçi kanallarımız:

(i) Mobil internet sitemiz (www.mobil.dominos.com.tr),

(ii) mobil uygulamalarımız (IOS ve Android) ve

(iii) internet sitemiz (www.dominos.com.tr).

3. [Ye-Kazan Programı kapsamında herhangi bir çevrimiçi kanalımızdan verilen “eve teslim” siparişinizde 1 (bir) adet sanal pizza dilimi kazanılır ve toplam 5 (beş) adet sanal pizza dilimi kazanılması halinde mobil uygulamalarımız üzerinden vereceğiniz bir sonraki siparişinizde 1 (bir) adet hediye Cazip Pizza ücretsiz sizlerin olur. Bu doğrultuda siparişinizin içeriği bizim için önemli değildir.

Kazandığınız sanal pizza dilimleri 24 (yirmi dört) saat sonra çevrimiçi kanallarımızda yer alan profilinizde gözükecektir.

5. Ye-Kazan Programı için aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere hediye sanal pizza dilimleri internet sitesi, mobil internet sitesi ve mobil uygulama gibi Domino’s’a ait tüm çevrimiçi kanallardan kazanılabilmekte olup, hediye Cazip Pizza sadece mobil uygulamamız üzerinden verilen sipariş kapsamında gönderilebilmektedir (Örneğin; aşağıda açıklandığı üzere Cazip Pizza kazanmak için gereken 5 (beş) sanal pizza dilimi için ilk siparişinizi internet sitemizden, ikincisini ise mobil internet sitesinden, geriye kalan 3 (üç) siparişinizi ise mobil uygulamamız üzerinden verebilirsiniz ve fakat hak kazanılan hediye Cazip Pizza’nın gönderileceği siparişinizin mobil uygulamamız üzerinden alınmış olması gerekmektedir). Ye-Kazan Programı’na ilişkin yeniliklerden haberdar olmak için takipte kalın. Domino’s sms ve/veya e-mail bilgilendirmesi almak için iletişim tercihlerinizi https://www.dominos.com.tr/hesap/uyelik-bilgilerim sayfasından kontrol etmenizi rica ederiz.

6. Bu kapsamda, sanal pizza dilimi toplamak için siparişiniz çevrimiçi kanallardan verilmiş “evlere teslim” sipariş türünde olmak zorunda olup, her çevrimiçi siparişinizde en fazla 1 (bir) sanal pizza dilimi toplayabilirsiniz. Aynı gün içerisinde verilecek siparişlerden sadece 1 (bir) adet sanal pizza dilimi kazanabilirsiniz; daha fazla sanal pizza dilimi kazanamazsınız.

7. Bir sene içerisinde en fazla 4 (dört) adet hediye Cazip Pizza’ya hak kazanabilirsiniz. Hediye Cazip Pizzalarınız ilk sanal pizza dilimine hak kazandığınız sipariş tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) gün içinde 4 (dört) adet pizza ile sınırlıdır.

8. Toplam 5 (beş) sanal pizza dilimi biriktirmeniz için gereken süre 365 (üç yüz altmış beş) gün olup, her kazanılan sanal pizza dilimi, ilgili sipariş tarihi itibari ile 365 (üç yüz altmış beş) gün için geçerli olacaktır. İlgili siparişinizden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) gün geçmiş ise ilgili siparişinizde kazanılan hediye sanal pizza dilimi hakkınız silinir. Sanal pizza dilimlerinize ve hediye pizzalarınıza ilişkin güncel bilgileri mobil uygulamamızdaki “Ye-Kazan” sekmesinden takip edebilirsiniz.

9. 16 Kasım 2017 tarihinden önce verdiğiniz siparişler Domino’s Pizza “Ye-Kazan Programı kapsamında değerlendirilmemektedir. 16 Kasım 2017 tarihi itibariyle mobil uygulamamız üzerinden verilen siparişlerden toplanan 5 (beş) adet sanal pizza dilimi ile 1 (bir) adet orta boy Cazip Pizzanızı kazanmaya başlayabilirsiniz.

10. Ye-Kazan Programı kapsamında kazandığınız Cazip Pizza’yı, 5. (beşinci) sanal pizza dilimi kazandığınız sipariş tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde sipariş etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde hediye pizza hakkı kaybedilecektir. Kazandığınız pizzayı bu 90 (doksan) günlük süre içinde her zaman kullanabilirsiniz; yani bir sonraki siparişinizde kazandığınız hediye Cazip Pizza’yı talep edilmese bile bu hak kaybolmaz ve yeni hediye pizza için sanal pizza dilimi kazanma süreci tekrar başlar.

11. Birden fazla Cazip Pizza’ya hak kazanıldığı takdirde her bir hediye pizza mobil uygulamamız üzerinden verilecek ayrı siparişlerde talep edilebilecektir. Kazanılan hediye pizzalar tek bir siparişte birlikte talep edilemez.

12. Hediye pizzalarınızı mobil uygulamamız üzerinden tüm Domino’s şubelerinden vereceğiniz siparişlerde kullanabilirsiniz.

13. Ye-Kazan Programı kapsamında kazandığınız pizzaya yapılacak malzeme, hamur, kenar, sos, içecek ve benzeri eklemeler ayrıca ücretlendirilecektir.

14. İşbu kampanya, aşağıda ikinci kısımda belirtilen indirim dâhil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere, Domino’s’un hâlihazırda yürürlükte olan veya ileride gerçekleştirebileceği diğer kampanyaları ile birleştirilemez ve/veya birlikte kullanılamaz.

II. İndirimler:

1.Ye-Kazan Programı kapsamında ayrıca 1 TL (bir Türk Lirası), 2 TL (iki Türk Lirası), 3 TL (üç Türk Lirası), 4 TL (dört Türk Lirası), 5 TL (beş Türk Lirası), 7 TL (yedi Türk Lirası) gibi kişiye özel çeşitli indirimler tanımlanabilir.

2.Bu kapsamda, indiriminizi kullanabilmek için çevrimiçi kanallarımızdan verilen asgari sipariş tutarı 25 TL (yirmi beş Türk Lirası) tutarında olmalıdır. Tanımlanan indirim 24 (yirmi dört) saat sonra profilinizde gözükecektir.

3. İndirimler Domino’s’a ait tüm çevrimiçi kanallar üzerinden verilecek siparişlere ilişkin olarak tanımlanabilecek olup, indirimler sadece mobil uygulamamız üzerinden verilen sipariş kapsamında kullanılabilmektedir.

4.İndirimlerin tanımlanmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde sipariş vermediğinizde tanımlanan indirim hakkınız sona erecektir. Fakat hesabınıza bir sonraki siparişinizde geçerli olacak başka yeni bir indirim tanımlanabilir.

5.İşbu kampanya, ilk kısımda belirtilen hediye Cazip Pizza dâhil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere, Domino’s’un hâlihazırda yürürlükte olan veya ileride gerçekleştirebileceği diğer kampanyaları ile birleştirilemez ve/veya birlikte kullanılamaz.