“Bu bildiride Pizza Restaurantları A.Ş.’nin (“biz”) (“Dominos”) sizden satışlar, özel teklifler, indirimler, kampanyalar, pizza kampanyaları ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerinizin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve herhangi diğer yürürlükte olan veri koruma mevzuatına uygun olarak işlenecek, toplanacak, kullanılacak, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.

Biz Dominos, Dominos’un kurumsal ve Franchise şubeleri, sizin isminiz, soy isminiz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, açık adresiniz, tuttuğunuz takım, çalışma durumunuz, e-postanız, telefon numaralarınız, internet servis sağlayıcınızın adı, internet protokol (IP) adresiniz, www.dominos.com.tr sitemize eriştiğiniz tarih ve saat, sitemizde bulunduğunuz sırada eriştiğiniz sayfalar ve siteye doğrudan bağlanmanızı sağlayan web sitesinin internet adresi hakkında bilgi toplayacağız.

Kişisel verilerinizi ana şirketimiz DP Eurasia NV, üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız, (“FİGEN YAZILIM EVİ TİC. LTD. ŞTİ., Hedef Medya Tanıtım İnteraktif Medya Pazarlama A.Ş., Microsoft, ProvusMasterCard Payment Transaction Services Turkey (Mastercard PTS), Callus Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Callpex Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.) ve SEM İnternet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık AŞ., Sosyo Plus Bilgi Bil. Tekn. Dan. Hiz. Tic. A.Ş., Epigraf Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Magiclick Digital Solutions FZ-LLC, Binovist Bilişim Danışmanlık A.Ş. ve 4G Medya Teknoloji A.Ş. dahil olmak üzere iş ortaklarımız ve bulut hizmeti sağlayıcılarımız ile aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda paylaşacağız. Biz Dominos; Dominos’un kurumsal ve Franchise şubeleri verilerinizi yalnızca: satışlar, sadakat programları, özel teklifler, indirimler kampanyalar, pizza kampanyaları ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama ve sistem desteği, yazılım geliştirme amaçlarıyla kullanacağız ve saklayacağız.

Biz verilerinizi, verinizin saklanması konusunda hukuk düzenimiz ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek ABD’de bulunan Domino’s Pizza USA’e şirket denetim raporlamaları amacı ile aktarabiliriz. Aynı şekilde, verilerinizin saklanacağı veri tabanının tutulması için kişisel verilerinizi İrlanda ve Hollanda’ya aktarabiliriz. Ancak, verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi ve korunması için yeterli önlemleri alacağız ve gerekli uyarıları yapacağız.

Biz, verilerinizin yetkisiz veya yasadışı işlenmesine, sehven kayıp, imha veya yok edilmesine karşı korunmasını sağlamak ve verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla; tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacağız. Bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızda sistemlerimize yapılacak yetkisiz erişimi önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve sistemleri düzenli olarak denetlemekteyiz. Verilerinize erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşme tarafları, aracılar ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutuyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:

a - Kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;

b - Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

c - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

d - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

e - Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

f - Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

g - Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

h - İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

i - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.